A SPAR, Ön és a Környezet

A SPAR, Ön és a Környezet

Az emberiség egyre nagyobb mértékben használja ki Földünk véges erőforrásait. Alapvető szemléletváltásra van szükség, hogy visszafordítsuk környezetünk pusztulását. Ez éppúgy a vállalatok, szervezetek, kormányok felelőssége is, mint az egyes emberé. Mindenki tehet, és mindenkinek tennie kell a környezet megóvásáért, a fenntartható fejlődésért.

A SPAR évek óta olyan etikusan működő, átlátható vállalat, amely az üzleti szempontok mellett a társa­dalmi és a környezeti szempontokat is figyelembe véve irányítja tevé­kenységét, igyekszik a közösségi hozzájárulásokat is beépíteni a stratégiájába.

A SPAR a fenntartható fejlődés jegyében fontosnak tartja, hogy gazdasági, környezeti és társa­dalmi teljesítményét évről évre úgy optimalizálja, hogy az belső és külső partnereinek életét pozitívan befolyásolja.

A SPAR Magyarország Kft. egész működésére jellemző a környezettudatosság, a hulladékkezeléstől a logisztikán át a reklámtevékenységig.