Támogatás és adományozás

Támogatás és adományozás

SPAR Segítő Kezek

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. 1991 óta van jelen a magyar piacon, és ezen idő alatt hazánk egyik meghatározó élelmiszer és napi cikk kereskedelmi láncává vált. A cég hálózatfejlesztése megalapítása óta töretlen, mely részben üzlethálózat vásárlások (pl. Billa, Kaiser’s, Plus), részben zöldmezős beruházások által valósul meg. Jelenleg országosan több mint 400 SPAR egység üzemel több áruháztípusban (INTERSPAR hipermarket, SPAR szupermarket, City SPAR). A cég 2004 óta saját húsfeldolgozó üzemet működtet Bicskén. A magyarországi SPAR 2012-ben kezdte meg családi vállalkozásban dolgozó kiskereskedőkkel franchise típusú együttműködési programját, mely folyamatosan bővül.

A SPAR Magyarország cégfilozófiájában a minőségi kereskedelmi munka és az ügyfél-elégedettség mellett kiemelt szerepet kap a társadalmi felelősségvállalás. A cégcsoport sokrétű CSR tevékenységeit 2013. május 23-tól a "SPAR segítő kezek” márkajel foglalja egységes keretbe.

A SPAR felelős vállalati tevékenységének működése valamennyi területén megfigyelhető. A cégcsoport az ország egyik legnagyobb munkaadójaként, több mint 13000 munkavállalóért tartozik felelősséggel, kiemelten kezeli képzésüket és kedvezményes szolgáltatások biztosításával, különféle díjakkal, elismerésekkel értékeli hűségüket. A vállalat fokozott figyelmet fordít az élelmiszerbiztonságra, az egészséges életmód támogatására, valamint a természeti környezet megóvására. A környezettudatosság megfigyelhető a hulladékkezelésben, a logisztikai folyamatokban, továbbá jellemző a cég által folytatott reklámtevékenységre is. A közösségi hozzájárulások szintén a cégfilozófia szerves részét képezik. A SPAR karitatív szempontból legfontosabb stratégiai partnere több mint másfél évtizede a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. Ez idő alatt számos jótékony célú programot valósított meg a két szervezet közösen.

A cégcsoport a szeretetszolgálattal való kapcsolatán túl egyéb társadalmi érdekeket szolgáló elképzelés megvalósításában is segítséget nyújt.

2013. május 23-tól a SPAR-csoport valamennyi CSR tevékenységét a "SPAR segítő kezek” márkajel fémjelzi. Ettől a naptól indult el a www.sparsegitokezek.hu honlap is, mely a vállalat CSR programjairól, valamint a cégcsoport aktuális felelősségvállalási projektjeiről, híreiről részletes információkat tartalmaz.

A támogatás és adományozás formái

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. két módon tud segítséget nyújtani jó célok megvalósításához:

  • Támogatás nyújtása által, mely megvalósulhat termék, SPAR vásárlási utalvány vagy pénzbeli juttatás formájában.
  • Adományozás által közhasznú minősítéssel rendelkező szervezetek számára, mely megvalósulhat termék, SPAR vásárlási utalvány vagy pénzbeli juttatás formájában.

Támogatás vagy adományozás igényléséhez kérjük az alábbi űrlapot szíveskedjen kitölteni és postai vagy elektronikus úton, e-mailben részünkre visszajuttatni.
Címünk: SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. Kommunikációs osztály, 2060, Bicske, SPAR út 0326/1.
E-mail címünk: csr@spar.hu

Támogatás/Adomány igénylése űrlap letöltése

Felhívjuk figyelmüket, hogy egy szervezettől, csak évente maximum egy igény elbírálására van lehetőség.

Azon pályázók, akik az űrlapot kitöltik, illetve részünkre egyéb anyagokat juttatnak el, önkéntesen hozzájárulnak az általuk megadott adatoknak a pályázatuk elbírálásának időpontjáig és céljából történő

SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. általi kezeléséhez.

Elbírálás

A beküldésre került elektronikusan kitöltött űrlap és egyéb, a pályázat értékelését segítő anyagok elbírálására a kézhezvételtől számított 60 naptári napon belül kerül sor. Ezt kérjük, vegyék figyelembe a pályázat benyújtásakor!

Visszajelzések és fényképek küldése

A SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. szívesen fogad visszajelzéseket és fényképeket az általa támogatott tevékenységekkel kapcsolatban a Visszajelzés nevű dokumentum kitöltésével.

Felhívjuk figyelmét, hogy a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. részére megküldött fényképeket belső és külső felületeken közölhetjük, annak érdekében, hogy vállalatunk tevékenységeiről hírt adjunk. A fényképek megjelenhetnek a társaság hírleveleiben, magazinjaiban, sajtóközleményeiben, a cég weboldalán és harmadik fél által üzemeltetett weboldalakon is.

Ha fiatal- és/vagy kiskorúakat ábrázoló fényképeket küld be, győződjön meg róla, hogy a szülői felügyeleti jogot gyakorlók hozzájárultak a képek felhasználásához. A szülőknek (gondviselőnek) tudomással kell bírnia a képek felhasználási módjáról és jóvá kell hagynia azt. Ha nem szeretné, hogy fényképeit híradási vagy a társaságot érintő promóciós célból felhasználják, kérjük, azt feltétlenül jelölje be az űrlapon. A hozzájárulás nélküli felvételeket a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. a beküldést követően törli a rendszeréből. Az oltalom alatt álló megjelölések vagy más által – a képen található személy / szervezet hozzájárulása nélkül – beküldött felvételekkel kapcsolatos igényekért a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. kizárja felelősségét, a beküldőnek nyilatkoznia szükséges, hogy a felvételek saját alkotásai, azokon nem áll fenn harmadik személynek olyan joga, amely a felhasználást korlátozná, továbbá a beküldőnek vállalnia kell minden ezzel kapcsolatos felelősséget és helytállási kötelezettséget. Kérjük, a beküldés előtt ezeket körültekintően mérlegeljék!

A támogatásaink körén kívül esnek:

  • Magánszemélyeknek kért támogatások
  • Nem Magyarországon működő és tevékenységet végző szervezetek
  • Politikai jellegű adományok